gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
СЛОЎНІК РЫФМАЎ
Эдем Эдом
эгоизм эгаі̀зм, самалю̀бства
эгоист эгаі̀ст(ы), сабѐка
экватор эква̀тар, роўнік
экваториальный эква̀тарны
эквивалент эквівалѐнт, роўнакошт
экзамен экза̀мен, іспы̀т, [вы̀пыты]
экзема экзэ̀ма, водрыца
экземпляр экзэмпля̀р, паасобнік, асобнік
экипаж панара̀д, паяздок
эконом аканом
экономить ашчаджа̀ць, зьберага̀ць, захоўваць
экономка (в доме) ахмістры̀ня
экскременты кал, [спарожжа],{пахно}
экскурсионный экскурсі̀йны, выправовы
экскурсия экску̀рсія, выпра̀ва, [выцѐчка]
экстракт экстра̀кт, цы̀мус
эксцентриситет эксцэнтрысытэ̀т, мімасяроднік
элеватор элева̀тар, шпі̀хнер
элемент элемэ̀нт, пярвѐстак
элементарный элемэнта̀рны, первястковы
элексир элексі̀р, панацэ̀я, [акаві̀та]
электроёмкость электраёмістасьць
электростанция электраста̀нцыя, электроўня
эмаль эма̀ля
эмоциональный эмацы̀йны
эмпирический эмпіры̀чны, дасьвядча̀льны
энергитический (институт) энэргіты̀чны
энергичный энэргі̀чны, імпэ̀тны, [знара̀длівы]
энергия (физ.) энэ̀ргія
энергия (в человеке) энэ̀ргія, імпэ̀т, [знара̀дзьдзе]
энергоёмкий энэргаёмісты
энтузиазм энтузія̀зм, запа̀л, захаплѐньне
этнузиаст энтузія̀сты, захаплѐнец
энурез энурэ̀з, [бруй]
эпидемия эпідэ̀мія, пошасьць, паморак, паля̀ндра
эпилепсия эпілѐпсія, апрамѐтніца, вопрамець, нязбы̀тнік, радзі̀мец
эпитет эпітэ̀т, прысловак
эпистолярный эпісталя̀рны, лістоўны
эпицентр эпіцэ̀нтар, надасяродак
эссенция эсэ̀нцыя, цы̀мус
эта вещь пригодна (на что?) гэ̀тая рэч гадзі̀цца (на што?)
этаж павѐрх
этажерка павярхоўка
это гэ̀та
это дело! гэ̀та добра!
это дело его рук гэ̀та яго работа
это другое дело гэ̀та і̀ншая рэч
это ему не впервой гэ̀та яму̀ не першына̀
это меня не касается гэ̀та мне (мянѐ) не даты̀чыць (абыходзіць)
это не идёт! гэ̀та не рука̀!
это не идёт к делу гэ̀та не даты̀чыць спра̀вы
это особое дело гэ̀та і̀ншая рэч
этого года сяголетні
этой дорогой сюдюю, тудою
этюд эту̀д
эфир этэ̀р
эфир (мед.) анодым
эффект эфэ̀кт, ура̀жаньне, узьдзѐяньне
эффективный эфэкты̀ўны
эффектный эфэктоўны
эхо рэ̀ха, водгульле, [водгуль]