gallery/fb_icon
gallery/book_logo
Радыё Свабода
щавель шча̀ўе
щадить (жалеть) шкадава̀ць
щадить (беречь) шанава̀ць, ашчаджа̀ць
щебетать ласката̀ць
щебёнка (щебень) друз, [ша̀бар]
щегольской фарсі̀сты
щеголять фарсі̀ць, [хадзі̀ць з кандыбоберам]
щедрый шчодры, гойны, дабрахочы, тарава̀ты
щека шчака̀, [я̀гавіца]
щеколда (с ручкой) кля̀мка
щекотать казыта̀ць, шлаката̀ць, ласката̀ць
щекотка казы̀тка, козыт, шлокат, шлакотка
щекотливый (о человеке) казытлі̀вы
щекотливый (вопрос) тклі̀вы, датклі̀вы
Щелкунчик Шчаўкунок
щелбан па̀пстрык, [стрык]
щелочить лугава̀ць
щелчок пстры̀чка
щель шчы̀ліна
щемительность шчымлі̀васьць, шчыпатосьць
щемиться (втискиваться) плі̀шчыцца, стрэ̀міцца, тачы̀цца
щемящий шчымлі̀вы
щенок шчанё, шчаня̀, шчаню̀к, шчэ̀нь
щенок (первый) я̀рац
щепа дра̀нка, траста̀, дарні̀ца
щепать скяпа̀ць
щепетильный (галантерейный) галянтарэ̀йны
щепетильный (деликатный) даліка̀тны
щепетильный (излишне придирчевый) дробязны, пэданты̀чны
щепетильный (изысканный) вы̀танчаны
щепетильный (принципиальный) прынцыповы
щепетильный (корректный) карэ̀ктны
щепка трэ̀ска, аскѐпак
щепка (клинообразная) аскалёпак
щепка (тонкая) шыпу̀ль
щепки (крупные) аскроткі, лю̀рбы
щепотка шчопаць, шчапоць, шчопці, тры па̀льцы, дробка, пя̀стачка
щепотка (табака) паню̀шка
щетина шчэць, шчаці̀ньне
щетина (на хребте животных) хіб
щёголь (франт) фарсу̀н, гогаль, фацэ̀т
щёкот (птиц) пошчак
щёлк-щёлк пстрык-пстрык, лусь-лусь, лясь-лясь
щёлка шчы̀лінка
щёлкать (пальцами) пстры̀каць
щёлкать (орехи) лу̀скаць, лузга̀ць
щёлкать (о птицах) цёхкаць
щёлкать (капытами) цокаць
щёлкать зубами зуба̀мі ля̀скаць (зьвінѐць), зу̀бы грэць
щёлок луг
щёлочь шчолач
щи капу̀ста
щи (зелёные) бацьві̀ньне
щиколотка костачкі
щипанный ску̀баны
щипать шчыпа̀ць
щипать (ягоды) шчы̀каць
щипать (траву) скубсьці̀
щипцы абцу̀гі, шчымёты, клю̀бы
щит та̀рча, заслон, захон, [па̀веза]
щит (в плотине) за̀стаўка
щука шчупа̀к
щуп шны̀пар, маца̀ч
щупальца шчу̀пні, мацакі̀
щупальце мацавѐнь, шчу̀пня
щупать ма̀цаць
щуриться жму̀рыцца, шчэ̀ліцца
щучий шчупаковы